Det er lidt et bemærkelsesværdigt skisme, vi oplever specielt i nyere tid, men skal man være flabet, så har den slags stået på siden industrialiseringen: Det moderne industribyggeri bruser frem, så de mange landidyller og byggetekniker må vige pladsen for fremskridtet.

Dog er der også sket en del med foranderligheden i, hvordan og hvornår man må opføre den slags bygninger.

Før i tiden skød man bare industribygninger op uden omtanke for undergrunden, naboerne med videre, og man skulle mest holde øje med, at man ikke begyndte at bygge på noget, der var fredet i forvejen.

Således kunne man blandt andet opleve den jydske natur måtte finde sig i, at den blev inficeret med larmende industribygninger omkring sig.

Derfor kunne man se industribyggeri i Skive, hvor man måske ikke tog så meget hensyn til naturen med videre, for man ville jo gerne fremad med fremskridtene, sørger for arbejdspladser og kunne være konkurrencedygtige med de andre lande og konkurrenter i helhed.

Skal man lave industribyggeri i Skive nu om dage, så skal man indhente tilladelse til dette, og det kan tage lang tid.

Man skal undersøge undergrunden, måske finder man nogle arkæologiske fund, når man begynder den indledende udgravning til bygningerne, hvorfor man må indstille arbejdet med at bygge industribygninger i Skive.

Men før da kan det tage lang tid at få den tilladelse, og man skal måske tilpasse ens tegninger til bygningerne, før man får lov – og så bliver man måske endda påbudt at gøre noget gavnligt for lokalmiljøet og den omkringliggende natur som kompensation.

Derfor er det ikke helt nemt at nå så hurtigt til at bygge, som man måske kunne gøre det i gamle dage, men den slags kontrol sker så også for, at vi kan beskytte naturen i fremtiden og sørge for, at man ikke bare bygger i et væk uden omtanke.